Disclaimer

Disclaimer voor www.tonpraten.nl

Tonpraten.com, verleent u hierbij toegang tot www.tonpraten.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Tonpraten.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Tonpraten.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tonpraten.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud aanleveren voor op de Website. Tonpraten.nl oefent hierop geen voorafgaande spellings- en inhoudscontrole of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tonpraten.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Tonpraten.nl is deels zonder toestemming van de tonpraters gemaakt. Indien de betrokkenen geen prijs stellen op opname in deze homepage, zullen hun namen onverbiddelijk worden verwijderd.

Het opnemen van uitspraken van Tonpraters gebeurt geheel willekeurig en zonder bronvermelding. Het blijkt erg moeilijk om een uitspraak aan één tonprater toe te schrijven. Mocht iemand bezwaar maken tegen het plaatsen van een uitspraak op de site, dan zullen wij verwijdering hiervan in overweging nemen op grond van de onderbouwing van het verzoek.

 

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tonpraten.com en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tonpraten.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Waar er gebruik is gemaakt van andere bronnen zijn deze altijd vermeld. Onregelmatigheden hierin kan men bij ons melden.

 

Verder zijn al de verstrekte gegevens op deze website onder voorbehoud en mag niets van deze site gebruikt worden voor publicatie zonder toestemming van de makers.

 

Cookies

Deze site kan gebruik maken van cookies om informatie op te slaan op je computer. Sommige cookies op deze site zijn essentieel voor de werking, en de site zal niet geheel werken zonder deze cookies. Cookies zorgen ervoor dat websites u herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies worden opgeslagen als je een formulier invult, of op een andere manier contact maakt met de website. Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

 

 

 Copyright © 2003-2016 Tonpraten.nl / Tonpraten.com