TONPRATEN • BUUTREEDNEN

Algemene voorwaarden

Disclaimer

 
 
Privacy - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Wauwie VOF, gevestigd aan Molenheide 3, 6027 PX Soerendonk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra één of meerdere ingeschreven mensen (hierna te noemen: artiesten) via Wauwie worden geboekt of anderszins gebruik wordt gemaakt van Wauwie’s diensten, welke diensten dan ook (bijvoorbeeld het boeken van artiesten, het organiseren van evenementen, het opsturen van beeldmateriaal van de artiesten of het hergebruiken van beeldmateriaal van artiesten die ooit via Wauwie geboekt of op internet geplaatst waren). Wauwie is gemachtigd in en buiten rechten de belangen van de artiesten te behartigen.

 

Bij bezoek aan de websites van Wauwie zoals www.tonpraten.nl en www.tonpraten.com (hierna te noemen: onze websites) worden, om organisatorische en technische redenen, bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en enkel ten behoeve van statistische doeleinden geanalyseerd. Deze gegevens worden los van uw persoonsgegevens opgeslagen, waardoor herleiding is uitgesloten.

 

Bij het bezoek aan onze websites bestaat de mogelijkheid dat er informatie in de vorm van een ‘cookie’ op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het doel hiervan is de herkenning van uw IP-adres en het vereenvoudigen van de navigatie op de website. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u in uw browser-instellingen de optie ‘Geen cookies accepteren’ aanvinken. Dit kan echter wel leiden tot een beperking in de functionaliteit van de website.

 

Uw persoonsgegevens:

Wauwie verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt voor de volgende doelen:

-u te kunnen bellen of e-mailen om u uit te kunnen nodigen voor een opdracht of evenement.

-u te informeren over wijzigingen van werkzaamheden.

-u wilt deze op uw persoonlijke pagina op onze websites geplaatst hebben.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij delen met de klant na uw goedkeuring op een uitnodiging voor opdracht:

 

- Voornaam en achternaam

- Typetje(s)

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Foto’s

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wauwie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van onbepaalde tijd voor het actief aanwezig zijn in ons bestand. Wilt u niet meer actief in ons bestand staan dan bent u zelf ten alle tijden gerechtigd om dit te stoppen en wij zullen uw gegevens dan verwijderen van ons systeem. Dit doet u door een mail te sturen naar info@tonpraten.nl .

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bij uw inschrijving via onze websites worden er gegevens en foto’s gevraagd, die vervolgens geplaatst worden. Een e-mail naar info@tonpraten.nl is voldoende om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aanvullen met nieuwe tekst/foto’s/video’s of verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wauwie verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wauwie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wauwie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons via info@tonpraten.nl

 

Artiesten onder de 16 jaar:

Wauwie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over artiesten die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tonpraten.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Bij een boeking van een minderjarige zullen wij altijd vragen om een Burgerservicenummer (BSN) dit geldt alleen voor kinderen. Dit nummer hebben wij nodig voor de aanmelding bij de arbeidsinspectie.

 

Nieuwsbrief:

U geeft zelf toestemming om via Wauwie de nieuwsbrief te ontvangen.

Wanneer u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@tonpraten.nl

 

Gebruik van de beelden:

Opnames die door de artiesten aangeleverd worden en opnames die van de artiesten gemaakt worden, mogen door Wauwie en onze websites wereldwijd en voor onbeperkte tijd rechtenvrij gebruikt worden.

 

Akkoord:

Door inschrijving bij Wauwie verklaart u dat u met het verwerken van de over u verzamelde gegevens op de hier beschreven manier en doelstelling akkoord gaat.

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van de websites waarnaar via onze websites wordt verwezen. Wauwie heeft geen invloed op de inachtneming van de voorschriften m.b.t. gegevensbescherming en beveiliging door derden.

 
 
Disclaimer voor www.tonpraten.COM

Tonpraten.com, verleent u hierbij toegang tot www.tonpraten.com ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Tonpraten.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Tonpraten.com spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tonpraten.com.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud aanleveren voor op de Website. Tonpraten.com oefent hierop geen voorafgaande spellings- en inhoudscontrole of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tonpraten.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Tonpraten.com is deels zonder toestemming van de tonpraters gemaakt. Indien de betrokkenen geen prijs stellen op opname in deze homepage, zullen hun namen onverbiddelijk worden verwijderd.

Het opnemen van uitspraken van Tonpraters gebeurt geheel willekeurig en zonder bronvermelding. Het blijkt erg moeilijk om een uitspraak aan één tonprater toe te schrijven. Mocht iemand bezwaar maken tegen het plaatsen van een uitspraak op de site, dan zullen wij verwijdering hiervan in overweging nemen op grond van de onderbouwing van het verzoek.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tonpraten.com en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tonpraten.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Waar er gebruik is gemaakt van andere bronnen zijn deze altijd vermeld. Onregelmatigheden hierin kan men bij ons melden.

 

Verder zijn al de verstrekte gegevens op deze website onder voorbehoud en mag niets van deze site gebruikt worden voor publicatie zonder toestemming van de makers.

Cookies

Deze site kan gebruik maken van cookies om informatie op te slaan op je computer. Sommige cookies op deze site zijn essentieel voor de werking, en de site zal niet geheel werken zonder deze cookies. Cookies zorgen ervoor dat websites u herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies worden opgeslagen als je een formulier invult, of op een andere manier contact maakt met de website. Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

 

 

 Copyright © 2003-2016 Tonpraten.nl / Tonpraten.com